ApkDownload

Tải về EURO 2020 Simulation APK cho Windows - Phiên bản 1.0

Quảng cáo

Thông tin chi tiết

  • Tên tệp APK: com.offsideapps.euro2020Simulation-v1.0.apk
  • Phiên bản: 1.0, Được thêm vào ngày 21 Tháng mười một năm 2020
  • Kích thước APK: 2,3 MB
  • Mã APK MD5: 3211876CAFDD2152CF37CDAB4F7C9F47
  • Cung cấp bởi: Offside Apps
  • Yêu cầu Android: Android 7.0+ (Nougat)

Ghi chú phát hành

Correction of translation.
User Interface Improvements

Hướng dẫn cài đặt

Dịch sang tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch lại tiếng Anh

How to install EURO 2020 Simulation on Windows using Bluestacks

Step 1: Download and install Bluestacks

Download the latest version of Bluestacks at https://www.bluestacks.com, the download may take a few minutes.

Once downloaded, click on the file you just downloaded to begin the installation process. The installation interface is very simple, the installation will take place quickly.

Step 2: Download EURO 2020 Simulation APK

Download EURO 2020 Simulation APK from this page, save it in an easy-to-find place.

Step 3: Install EURO 2020 Simulation using Bluestacks

You can use one of the following ways:

+ Double click the APK file, this is the simplest and fastest way.

+ Right-click on the APK file, select "Open With", then choose Bluestacks.

+ Drag and drop the APK file to the Bluestacks application screen

The installation will take place quickly. Immediately after the installation is finished, you will see the EURO 2020 Simulation icon on the home screen of Bluestacks. Click on this icon to start using EURO 2020 Simulation on your Windows computer.

If you have any problems, feel free to comment below and we will assist you.

Cách cài đặt EURO 2020 Simulation trên Windows bằng Bluestacks

Bước 1: Tải xuống và cài đặt Bluestacks

Tải xuống phiên bản Bluestacks mới nhất tại https://www.bluestacks.com, quá trình tải xuống có thể mất vài phút.

Sau khi tải xuống, hãy nhấp vào tệp bạn vừa tải xuống để bắt đầu quá trình cài đặt. Giao diện cài đặt rất đơn giản, việc cài đặt sẽ diễn ra nhanh chóng.

Bước 2: Tải xuống EURO 2020 Simulation APK

Tải xuống EURO 2020 Simulation APK từ trang này, lưu nó ở nơi dễ tìm.

Bước 3: Cài đặt EURO 2020 Simulation bằng Bluestacks

Bạn có thể sử dụng một trong những cách sau:

+ Nhấp đúp vào tệp APK, đây là cách đơn giản và nhanh nhất.

+ Nhấp chuột phải vào tệp APK, chọn "Open With", sau đó chọn Bluestacks.

+ Kéo và thả tệp APK vào màn hình ứng dụng Bluestacks

Việc cài đặt sẽ diễn ra nhanh chóng. Ngay sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy biểu tượng EURO 2020 Simulation trên màn hình chính của Bluestacks. Nhấp vào biểu tượng này để bắt đầu sử dụng EURO 2020 Simulation trên máy tính Windows của bạn.

Nếu gặp vấn đề gì đừng ngại comment bên dưới chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Bình luận

(*) là bắt buộc

Các phiên bản khác

EURO 2020 Simulation 1.1 APK cho Windows (#2, 2,2 MB)

EURO 2020 Simulation 1.0 APK cho Windows (#1, 2,3 MB)

Xem thêm ứng dụng của Offside Apps