ApkDownload

Eventos UPeU APK

Phiên bản mới nhất 1.1.10 cho Windows
Ngày cập nhật ngày 24 January năm 2023

Thông tin về Ứng Dụng

Phiên bản 1.1.10 (#10110)

Ngày cập nhật ngày 24 January năm 2023

Kích thước APK 7.5 MB

Yêu cầu Android Android 4.4+ (KitKat)

Cung cấp bởi Universidad Peruana Union

Danh mục Ứng Dụng Sự kiện miến phí

Ứng Dụng id eventos.upeu

Ghi chú của tác giả Portal de Eventos UPeU; siga la programación de los eventos.

Ảnh chụp màn hình

Click vào hình ảnh để xem kích thước đầy đủ

Cập nhật mới nhất

Có gì mới trong Eventos UPeU 1.1.10

Agregar comentarios y preguntas en las actividades

Mô tả

Cổng thông tin sự kiện UPeU; theo dõi chương trình của các sự kiện.

Ứng dụng này cho phép bạn:
    - Hình dung các hoạt động.
    - Xem lịch trình.
    - Chi phí đăng ký.
    
    - Hiển thị hồ sơ.
    - Theo dõi sự kiểm soát tham gia của bạn đối với từng hoạt động.
    - Vị trí trong môi trường của sự kiện.

Đánh giá và Bình luận

Xếp hạng: 4.2/5 · dựa trên Less than 100 đánh giá

(*) là bắt buộc

Các phiên bản trước

Eventos UPeU 1.1.10 APK cho Windows (#10110, 7.5 MB)