ApkDownload

GthApp APK

Phiên bản mới nhất 2.0.1 cho Windows
Ngày cập nhật ngày 20 May năm 2020

Thông tin về Ứng Dụng

Phiên bản 2.0.1 (#20001)

Ngày cập nhật ngày 20 May năm 2020

Kích thước APK 7.2 MB

Yêu cầu Android Android 4.4+ (KitKat)

Cung cấp bởi Universidad Peruana Union

Danh mục Ứng Dụng Giáo dục miến phí

Ứng Dụng id edu.upeu.gth

Ghi chú của tác giả Kiểm soát nhân viên UPeU

Ảnh chụp màn hình

Click vào hình ảnh để xem kích thước đầy đủ

Cập nhật mới nhất

Có gì mới trong GthApp 2.0.1

Permite controlar la salida y entrada del personal que labora en la UPeU.
Permite controlar la asistencia a New Life (Salud ocupacional).
Permite registrar pruebas de capacidad física (Salud ocupacional).

Mô tả

Nó cho phép kiểm soát việc xuất cảnh và nhập cảnh của các nhân viên làm việc trong UPeU.

Đánh giá và Bình luận

Xếp hạng: 1.0/5 · dựa trên Less than 100 đánh giá

(*) là bắt buộc

Các phiên bản trước

GthApp 2.0.1 APK cho Windows (#20001, 7.2 MB)