ApkDownload

Sözler Dünýäsi APK

Последняя версия 2 для Windows
Обновлено 16 June 2024 г.

Информация

Версия 2 (#2)

Обновлено 16 June 2024 г.

Размер APK 158.6 MB

Требуемая версия Android Android 5.1+ (Lollipop)

Продавец Onki

Категории Бесплатные Словесные игры Игры

Игры id com.soz.dunya

Записка автора Sözler Dünýäsini oýna we söz baýlygyňy artdyr!

Снимки экрана

Нажмите на изображение, чтобы увидеть полный размер

Последние обновления

Что нового на Sözler Dünýäsi 2

New release

Описание

"Sözler Dünýäsi" - täze we täsin söz oýny bolup ulanyjylara türkmen dilinde özboluşly bir tejribe hödürleýär. Но, ее ýaşdaky adamlara dil baýlygyny giňeltmek üçin ajaýyp mümkinçilik berýär. "Sözler Dünýäsi" diliň gözelligini we güýjüni açyp görkezmek bilen, oýunçylaryň söz baýlygyny artdyrmaga we dilde täze sözleri we düşünjeleri öwrenmäge kömek edýär.
Oýunyň esasy aýratynlyklary:
Giňişleýin Sözlük: Oýun, Türkmen dilinde müňlerçe sözi öz içine alýan baý we giňişleýin sözlügi bilen Tapawutlanýar. Oýunçylar dürli derejelerde we kynlykda sözler bilen işleşip, diliň baýlygyny we köpdürlüligini özleşdirýärler.
Köp Derejeli Çeşmeler: Başlangyçdan ekspert derejesine çenli dürli kynlyk derejeleri, ее oýunçynyň ösüşine we öwrenişine gabat gelýär. Her dereje, oýunçylaryň dili we söz baýlygyny has-da ösdürmegine mümkinçilik berýän täze we gyzykly Synaglary hödürleýär.
Oýun Režimleri: "Sözler Dünýäsi" birnäçe oýun režimlerini hödürleýär, şol sanda wagtlaýyn Synaglar, sözleýiş ýaryşlary we bilim bäsleşikleri. Если вы решите, что вам нужно сделать это, вы можете использовать yagdaýlarda Synap Görmäge Mümkinçilik berýär
Dostluk Bäsleşikleri: Oýunçylar dostlary bilen bäsleşip, ýokary ballary gazanmak üçin özara ýaryşyp bilerler. Но, jemgyýetçilik duýgusyny güýçlendirýär we oýuna имеет köp gyzyklanma döredýär.
Türkmen Medeniýeti we Edebiýaty: "Sözler Dünýäsi" Türkmen medeniýeti we edebiýaty bilen Baglanyşykly söz oýunlaryny we temalaryny öz içine alýar, bu bolsa oýunçylara öz medeni mirasyny we dibili perasyny we dibili pers gowy
Android ulgamy üçin elýeterli bolan "Sözler Dünýäsi", söz oýunlaryna täzeçil bir çemeleşme bilen, oýunçylara öz dil bilimlerini oýnap ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bu oýun, sözleýiş we dil öwreniş tejribesini gyzykly we täsirli ýagdaýa öwürmek bilen, türkmen diliniň gözelligini we güýjüni nygtap, oýunçylaryň dilde täze sözleri we düşünjeleri öwrenmekleredine.

Оценки и отзывы

Рейтинг: 5.0 из 5 · Less than 100 голоса

(*) требуется

Предыдущие версии

Sözler Dünýäsi 2 APK для Windows (#2, 158.6 MB)