ApkDownload

Sözler Dünýäsi - Bilgir APK

Последняя версия 2 для Windows
Обновлено 16 June 2024 г.

Информация

Версия 2 (#2)

Обновлено 16 June 2024 г.

Размер APK 162.3 MB

Требуемая версия Android Android 5.1+ (Lollipop)

Продавец Onki

Категории Бесплатные Словесные игры Игры

Игры id com.onki.SzlerdnsiBilgir

Записка автора Täze Söz Oýuny

Снимки экрана

Нажмите на изображение, чтобы увидеть полный размер

Таблица содержимого

Описание

Sözler Dünýäsi - Bilgir
Täze Söz Oýuny

"Sözler Dünýäsi - Bilgir" - bu android platformasy üçin niýetlenen täze, gyzykly we bilim beriji söz oýuny. Bu oýun, türkmen dilinde söz baýlygyny giňeltmek we diliňizi oýun arkaly öwrenmek isleýän herkim üçin ajaýypdyr. "Sözler Dünýäsi - Bilgir" sizi söz düşünjeleriňizi synap, zehiniňiziň çäklerini giňeltmäge çagyrýar.

Esasy Aýratynlyklar:

Türkmen medeniýeti: Oýun, Türkmenistanyň baý medeniýeti we mirasy bilen baglanyşykly sözler we tapgyrlar bilen doly.
Öwreniş we oýun: Türkmen diliniň täsin sözlerini öwrenmek we ulanmak bilen, dil öwreniş prosesini has gyzykly we netijeli edýär.
Derejeler we çekişmeler: Başlangyçdan ekspert derejesine çenli dürli kynçylyk derejeleri, her oýunçynyň ösüşine we öwrenişine ýardam edýär.
Owadan dizaýn we ses efektleri: Gözüňize we gulagyňyza ýakymly bolan täsin grafika we ses efektleri bilen bezelen.
Maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen oýnaň: Dostlaryňyz we maşgala agzalaryňyz bilen bäsleşip, kimde has gowy söz baýlygy bar ekenini görüň.
"Sözler Dünýäsi - Bilgir" siziň söz baýlygyňyzy ösdürmäge, täze sözleri öwrenmäge we türkmen diliniň gözelliklerini kesgitlemäge kömek eder. Bu oýun, her ýaşdaky adamlar üçin niýetlenendir we dil öwrenişe täzeçil bir çemeleşme bilen garaýar.

Оценки и отзывы

Рейтинг: 5.0 из 5 · Less than 100 голоса

(*) требуется

Предыдущие версии

Sözler Dünýäsi - Bilgir 2 APK для Windows (#2, 162.3 MB)