ApkDownload

Fastlane Test APK

نسخه کنونی 0.0.1 for Windows
به روز شده 2024-04-16

اطلاعات

نسخه 0.0.1 (#9)

به روز شده 2024-04-16

اندازه پرونده APK 26.7 MB

نسخه Android مورد نیاز Android 5.0+ (Lollipop)

برنامه نویس iNaturalist

رده کتابخانه‌ها و پخش نمایشی (برنامه)

ID org.inaturalist.fastlanetest

یادداشت های توسعه دهنده این شرح کوتاه تست fastlane است

تصویر نماگرفت

برای دیدن اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید

قابلیت های جدید

تازه چه خبر در Fastlane Test 0.0.1 است

Updated release config signing

شرح

این توضیحات کامل این برنامه است که تست یکپارچه سازی fastlane است.

همانطور که من در اینجا نشان می دهم می تواند چندین خط داشته باشد.

رأی و نظرات

رتبه: 5.0 / 5 · Less than 100 رأی

(*) مورد نیاز است

نسخه های قبلی

Fastlane Test 0.0.1 APK (#9, 26.7 MB)