ApkDownload

Sözler Dünýäsi - Bilgir APK

Última Versión 2 para Windows
Actualizada 16 de June de 2024

Información de la Juego

Versión 2 (#2)

Actualizada 16 de June de 2024

Tamaño APK 162.3 MB

Requiere Android Android 5.1+ (Lollipop)

Ofrecida por Onki

Categoría Juego Palabras Gratis

Juego id com.onki.SzlerdnsiBilgir

Notas del desarrollador Täze Söz Oýuny

Capturas de pantalla

Haga clic en la imagen para verla en tamaño completo

Descripción

Sözler Dunyäsi - Bilgir
Täze Söz Oýuny

"Sözler Dünýäsi - Bilgir" - con plataformas Android que no se pueden usar, gyzykly bilim beriji söz oýuny. Bu oýun, türkmen dilinde söz baýlygyny giňeltmek we diliňizi oýun arkaly öwrenmek isleýän herkim üçin ajaýypdyr. "Sözler Dünýäsi - Bilgir" sizi söz düşünjeleriňizi synap, zehiniňiziň çäklerini giňeltmäge çagyrýar.

Esasy Aýratynlyklar:

Türkmen medeniýeti: Oýun, Türkmenistanyň baý medeniýeti we mirasy bilen baglanyşykly sözler we tapgyrlar bilen doly.
Öwreniş we oýun: Türkmen diliniň täsin sözlerini öwrenmek we ulanmak bilen, dil öwreniş prosesini has gyzykly we netijeli edýär.
Derejeler we çekişmeler: Başlangyçdan ekspert derejesine çenli dürli kynçylyk derejeleri, her oýunçynyň ösüşine we öwrenişine ýardam edýär.
Owadan dizaýn we ses efektleri: Gözüňize we gulagyňyza ýakymly bolan täsin grafika we ses efektleri bilen bezelen.
Maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen oýnaň: Dostlaryňyz we maşgala agzalaryňyz bilen bäsleşip, kimde tiene gowy söz baýlygy bar ekenini görüň.
"Sözler Dünýäsi - Bilgir" siziň söz baýlygyňyzy ösdürmäge, täze sözleri öwrenmäge we türkmen diliniň gözelliklerini kesgitlemäge kömek eder. Bu oýun, su ýaşdaky adamlar üçin niýetlenendir we dil öwrenişe täzeçil bir çemeleşme bilen garaýar.

Valoraciones y Reseñas

Valoración: 5.0 de 5 · Less than 100 votos

(*) es necesario

Versiones anteriores

Sözler Dünýäsi - Bilgir 2 APK para Windows (#2, 162.3 MB)