ApkDownloadforWindows.com

Home / Video Players & Editors Apps / Cyfrowy Polsat GO

Cyfrowy Polsat GO Apk icon

Cyfrowy Polsat GO Apk

Updated: 2020-08-02

Version: 1.3.0

Download Apk (14 MB)

Original apk file, safe to download and free of any virus.

See all previous versions


Advertisement

Short about Cyfrowy Polsat GO

App version1.3.0
UpdatedAugust 02, 2020
Requires AndroidAndroid 5.0+ (Lollipop) and up
App categoryFree Android Video Players & Editors Apps
App idpl.cyfrowypolsat.cpgo
Developer's notesWatch more than 80 online channels and thousands of programs on request!

Screenshot thumbnail

Cyfrowy Polsat GO screenshot thumbnail

Latest updates

What's new in Cyfrowy Polsat GO 1.3.0

- Ulepszenia i poprawa zgłoszonych błędów

Editor's review

We provide Cyfrowy Polsat GO apk 1.3.0 file for Windows (10,8,7,XP), PC, Laptop, Bluestacks, Android emulator, as well as other devices such as Mac, BlackBerry, Kindle, Android, ... Cyfrowy Polsat GO is a free Video Players & Editors app, and has been developed by Cyfrowy Polsat S.A..

Cyfrowy Polsat GO 1.3.0 is newest and latest version for Cyfrowy Polsat GO apk. It's easy to download and install. On this page you can find Cyfrowy Polsat GO apk detail and permissions and click download apk button to direct download Cyfrowy Polsat GO apk.

Older versions of Cyfrowy Polsat GO apk also available with us: 1.2.1, 1.1.0, 1.1.0, 1.1.0, 1.1.0.

Please be aware that we only share the original apk file, unmodified, safe to download and free of any virus. If there are any problems, please let us know.

Description

Z aplikacją Cyfrowy Polsat GO będziesz mógł oglądać na ekranie swojego smartfona i tabletu ponad 80 kanałów online oraz tysiące programów na życzenie! Oglądaj telewizję zawsze, kiedy masz na to ochotę i tam gdzie chcesz!

Z serwisu Cyfrowy Polsat GO mogą korzystać abonenci telewizji satelitarnej w Cyfrowym Polsacie. Odtwarzanie materiałów na urządzeniach mobilnych możliwe jest po aktywacji usługi ON THE GO. Liczba kanałów dostępnych online zależy od posiadanej oferty.

Aby zalogować się do serwisu wystarczy podać login i hasło z Internetowego Centrum Obsługi Klienta (ICOK). Z serwisu można korzystać nawet na trzech urządzeniach mobilnych jednocześnie.
Najważniejsze funkcjonalności:
• dostęp do ponad 80-ciu kanałów online i tysięcy programów na życzenie – oglądaj telewizję zawsze, kiedy masz na to ochotę i tam gdzie chcesz,
• zaawansowane funkcje wyszukiwania materiałów - łatwo znajdziesz to, co w danej chwili chcesz oglądać
rekomendacje – na podstawie Twoich wcześniejszych wyborów polecimy Ci programy, które Cię zainteresują, tak abyś każdego dnia miał coś ciekawego do obejrzenia ,
• program telewizyjny – intuicyjny program telewizyjny na 6 kolejnych dni dostępny w jednym miejscu, abyś zawsze był na bieżąco,
• kontrola rodzicielska – dzięki możliwość ustawienia poziomu kontroli rodzicielskiej indywidualnie dla każdego urządzenia każdy ogląda bezpiecznie,

Serwis Cyfrowy Polsat GO zawiera materiały bezpłatne, wybrane materiały dostępne bez dodatkowych opłat zgodnie z posiadaną ofertą telewizji satelitarnej w ramach usługi Katalogi Online oraz bazę płatnych materiałów na odrębne zamówienie. Zakres materiałów dostępnych w Serwisie może ulegać zmianom. Opcja ON THE GO umożliwia odtwarzanie materiałów z Serwisu, do których dany abonent ma dostęp, nawet na trzech urządzeniach mobilnych, z uwzględnieniem ograniczeń licencyjnych danego materiału. Aby korzystać z Serwisu wymagane jest połączenie LTE/3G/WiFi o minimalnej przepustowości 2Mb/s. Opłata za transmisję danych zgodna z cennikiem Państwa operatora usługi Internet. Szczegóły w Regulaminie Świadczenia Usług w Serwisie Cyfrowy Polsat GO dostępnym na www.cyfrowypolsat.pl oraz w Umowie Abonenckiej lub Warunkach Oferty, dostępnych u doradcy.


WYSYŁANIE WIADOMOŚCI SMS - Jest wykorzystywane do wysłania sms'a z poziomu aplikacji, w celu zakupu dodatkowych pakietów. Użytkownik sam potwierdza chęć wysłania i jest informowany o kosztach takiego sms'a.

ODBIERANIE WIADOMOŚCI SMS - Uprawnienie do odbierania wiadomości jest wykorzystywane w celu sprawdzenia, czy otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą zakup pakietu SMSem. Sprawdzane są tylko SMSy dotyczące usług ipla.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI - Jest wykorzystywane do obsługi odtwarzacza wideo w momencie rozmowy przez telefon. Materiał wideo jest zatrzymywany, a po zakończonym połączeniu ponownie wznawiany.

ODCZYT STANU SIECI - Jest wykorzystywane np. do zatrzymania odtwarzania wideo podczas rozmowy telefonicznej.

DOSTĘP DO PAMIĘCI URZĄDZENIA - Jest wykorzystywane np. do zapisu materiałów wideo podczas odtwarzania.

Description in English

With the application of Cyfrowy Polsat GO will be able to watch on the screen of your smartphone and tablet, more than 80 online channels and thousands of programs on request! Watch TV whenever you feel like it and where you want!

The service Cyfrowy Polsat GO subscribers can enjoy satellite TV in Cyfrowy Polsat. Playing Content on mobile devices is possible after service activation ON THE GO. The number of channels available online depends on your offer.

To log in to the site simply enter the login and password from the Internet Customer Service Center (ICOK). The service can be used on up to three mobile devices simultaneously.
Key features:
• Access to more than 80 online channels and thousands of programs on demand - watch TV whenever you feel like it and where you want,
• Advanced search functions of materials - you can easily find what they currently want to watch
recommendations - based on your previous choices recommend you programs that interest you, so you every day he had something interesting to look at,
• TV program - an intuitive TV program on 6 consecutive days available in one place, you are always up to date
• Parental control - with the ability to set parental control level for each device individually, each watching safely,

Service Cyfrowy Polsat GO contains materials free of charge, selected materials available at no additional charge in accordance with what offer satellite TV service in the context of Online Directories and base materials paid for order separately. The range of materials available on the Site may be subject to change. Option ON THE GO allows you to play content from the Site to which the subscriber has access to up to three mobile devices, including the licensing restrictions of the material. To use the Service connection is required for LTE / 3G / WiFi with a minimum capacity of 2Mb / s. The fee for the transmission of data in accordance with the price list of your Internet service provider. Details of the Rules of Service in the Service Cyfrowy Polsat GO available on www.cyfrowypolsat.pl and Subscriber Agreement or the Offer Terms, available from counselors.


SENDING SMS MESSAGES - it is used to send sms from the application, in order to purchase additional packages. The user himself confirms the willingness to send and is informed about the cost of such sms.
 
RECEIVING SMS MESSAGES - The right to receive messages is used to verify that received a reply confirming the purchase of a SMS. SMS messages are checked only for services ipla.

MANAGING CONNECTIONS - is used to operate the video player when talking on the phone. The video is stopped, and after completing the connection again resumed.

READING THE STATE NETWORK - is used eg. To stop playing video during a phone call.

ACCESS TO YOUR DEVICE - It is used eg. To record video during playback.

App permissions

Cyfrowy Polsat GO 1.3.0 apk requires following permissions.

Allows applications to open network sockets.

Allows applications to access information about networks.

Allows applications to access information about Wi-Fi networks.

Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

Allows read only access to phone state, including the phone number of the device, current cellular network information, the status of any ongoing calls, and a list of any PhoneAccounts registered on the device.

Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.

Allows access to the vibrator.

Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.

App reviews

Rating: 4.2/5 based on 13063 reviews

(*) is required

5 ★ Is very good

1 ★ Garbage pay to watch

1 ★ bad no conect to internet

3 ★ Aplikacja działa bez problemowo, używam na telefonie. Aplikacja dostanie 5 gwiazdek , kiedy dodacie opcje zminimalizowania okienka , żeby na przykład sprawdzić co jest na innych kanałach, tak jak zrobione jest to np na Youtube

1 ★ Wszedlem w aplikacje i po chwili nie moge polaczyc sie z zadnym programem badz filmem. Wyskakuje blad, brak polaczenia z internetem.

1 ★ Nie dziala! Posiadam aktywne pakiety a nadal nie moge ich ogladac on the go!

1 ★ Ciagle buforuje, wywala, blad 00001 co 60 sekund, kanaly nie dzialaja

5 ★ Super. Wszystko chodzi jak w zegarku

5 ★ 🤩🤩🤩🤩🤩

3 ★ Chrome cast please!!! Ja nie mogę zrozumieć co za ignorancja platformy Polsat ! płacisz ale żeby podstawowych żeczy nie było jak Chrome cast . rzenada

1 ★ Nie dziala poprawnie na tablecie lenovo . Po otwarciu nic nie dziala.

4 ★ Szkoda że nie wszystkie kanały z mojego abonamentu są dostępne

5 ★ Świetna aplikacja. Wszystko działa jak należy.

3 ★ Brakuje obslugi Chromecast.

5 ★ Ok, przydaje się


Previous versions

Cyfrowy Polsat GO 1.3.0 (140000146)

Added on: August 02, 2020

Apk size: 14 MB

Download Apk (14 MB)

Cyfrowy Polsat GO 1.2.1 (140000060)

Added on: June 07, 2020

Apk size: 13.8 MB

Download Apk (13.8 MB)

Cyfrowy Polsat GO 1.1.0 (121001105)

Added on: July 24, 2019

Apk size: 12.9 MB

Download Apk (12.9 MB)

Cyfrowy Polsat GO 1.1.0 (121001104)

Added on: December 30, 2018

Apk size: 12.9 MB

Download Apk (12.9 MB)

Cyfrowy Polsat GO 1.1.0 (121001103)

Added on: December 30, 2018

Apk size: 12.9 MB

Download Apk (12.9 MB)

Cyfrowy Polsat GO 1.1.0 (121001102)

Added on: December 14, 2018

Apk size: 12.7 MB

Download Apk (12.7 MB)


Top