ApkDownloadforWindows.com

Home / Health & Fitness Apps / Klar til kørekort

Klar til kørekort Apk icon

Klar til kørekort Apk

Updated: 2013-09-19

Version: 1.2

Download Apk (10 MB)

Original apk file, safe to download and free of any virus.

See all previous versionsShort about Klar til kørekort

App version1.2
UpdatedSeptember 19, 2013
Requires AndroidAndroid 2.3+ (Gingerbread) and up
App categoryFree Android Health & Fitness Apps
App iddk.infoproducts.koerekort_da
Developer's notesPassing the driving test using visualization.

Screenshot thumbnail

Klar til kørekort screenshot thumbnail

Editor's review

We provide Klar til kørekort apk 1.2 file for Windows (10,8,7,XP), PC, Laptop, Bluestacks, Android emulator, as well as other devices such as Mac, BlackBerry, Kindle, Android, ... Klar til kørekort is a free Health & Fitness app, and has been developed by Info Products.

Klar til kørekort 1.2 is newest and latest version for Klar til kørekort apk. It's easy to download and install. On this page you can find Klar til kørekort apk detail and permissions and click download apk button to direct download Klar til kørekort apk.

Please be aware that we only share the original apk file, unmodified, safe to download and free of any virus. If there are any problems, please let us know.

Description

Sådan får du kørekortet i første forsøg - bestå køreprøven ved hjælp af visualisering

Er du urolig for køreprøven? Så er Klar til kørekort - mental forberedelse til køreprøven lige noget for dig. Her får du en stærk metode til at maksimere dine chancer for at klare køreprøven i første forsøg. Ved hjælp af kraftfulde visualiseringsværktøjer, styrket med effektive tips kan du gå op til køreprøven helt rolig, forberedt og klar til at bestå!

Kørekort lydbogen er specielt designet til, at forbedre dig mentalt til køreprøven. Du vil gennemgå nogle teknikker, der stærkt vil bidrage til, at du kan slappe bedre af under køreprøven - og derved præstere bedre.

Din kørelærer ville ikke lade dig gå op til prøven hvis du ikke var klar, det eneste der holder dig tilbage er psykken. Du kan godt bestå din køreprøve, selvom du er dumpet i første forsøg. Og du kan klare det uden en eneste ekstra køretime eller teorilektion. Hemmeligheden er at træne dine hjerne med mental træning.

Få hjælp til at bestå køreprøven, ved hjælp af mental træningen på lydbogen Klar til kørekort. Det et meget billigere end at betale for ekstra køretimer og en ny køreprøve. Du sparer penge, tid og frustrationer.


Klar til kørekort - mental forberedelse til køreprøven tilbyder dig:

- En klar opskrift til hvordan du består køreprøven
- Du lærer hvordan du kan træne din hjerne til at gøre det rigtige når du kører
- Du lærer at holde dig i ro og holde stressen nede, så du kan fokusere på at køre og bestå

Giv dig selv en ekstra fordel til din køreprøve. Lær mental trænings teknikker som virker for alt fra top-atleter til studerende og køreskole elever.
Indtalt af Malte Lange

Køb Klar til kørekort i dag - og bestå køreprøven

Description in English

To license on the first try - pass the driving test using visualization

Are you worried about the driving test? So is Ready to license - mental preparation for the driving test is for you. Here you get a powerful way to maximize your chances to clear the driving test on the first try. With the help of powerful visualization tools, enhanced with effective tips you can go up to the driving test completely calm, prepared and ready to pass!

Driving audiobook is specifically designed to improve yourself mentally for the driving test. You will go through some techniques that will greatly help you to relax better during driving test - and thus perform better.

Your driving instructor would not let you take the exam if you were not aware, the only thing holding you back is psykken. You can pass your driving test, even if you have failed at the first attempt. And you can do it without a single extra driving hours or theory lesson. The secret is to train your brain with mental training.

Get help to pass the driving test, using mental training on audiobook Ready to license. It is a lot cheaper than paying for extra driving lessons and a new driving test. You save money, time and frustration.


Ready to license - mental preparation for the driving test offers you:

- A clear recipe for how you pass the driving test
- You will learn how you can train your brain to do the right thing when you run
- You learn to keep yourself calm and keep stress down, so you can focus on running and passing

Give yourself an extra advantage for your driving test. Learn mental training techniques that work for everything from top athletes to students and driving school students.
Voice of Malte Lange

Buy Ready for license today - and pass the driving test

App reviews

Rating: 1.0/5 based on 1 reviews

(*) is required


Editors' Choice


Previous versions

Klar til kørekort 1.2 (1)

Added on: September 19, 2013

Apk size: 10 MB

Download Apk (10 MB)


Top